Sheria ya kodi inamtaka kila mtu mwenye wajibu wa kulipa kodi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutunza nyaraka zote muhimu ili kuwa na uamuzi sahihi wa kodi inayopaswa kulipwa.

Nyaraka hizi zinapaswa kutunzwa kwa walau miaka mitano kuanzia mwishoni mwa mwaka wa mapato au miaka ya mapato inayohusika isipokuwa ikiwa Kamishna ameelekeza vinginevyo kwa kutoa notisi ya maandishi.

Ikiwa waraka wowote haujaandikwa kwa lugha rasmi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kamishna anaweza kumwagiza mhusika kwa maandishi kuleta tafsiri ya lugha rasmi itakayoidhinishwa na kamishna katika notisi, kwa gharama za mhusika.