Mawasiliano Mamlaka ya Mapato Tanzania

      Makao Makuu

Msimbo wa Posta:28 Edward Sokoine Drive,11105 Mchafukoge, Ilala CBD, S.L.P 11491, Dar es salaam, Tanzania  

Kituo cha huduma kwa Wateja 

Tafadhali piga simu  kwa maswali, malalamiko na maoni. Wateja wote wa TRA wanahamasishwa

kutumia huduma hizi popote pale walipo.

Simu za Tanzania zitakuwa bure: 

      0800 750 075

      0800 780 078

Muda wa kazi Kituoni utakuwa kuanzia Saa 02:00 Asubuhi mpaka 01:00 Usiku kwa saa za Afrika Mashariki Jumatatu hadi Ijumaa isipokuwa siku za sikukuu.

Ofisi za TRA za Mkoa

Tafuta taarifa zote za mawasiliano kwa ofisi za mikoani hapa.

 • Kituo cha mawasiliano ya simu Mawasiliano ya TRA
  Dar es salaam, Tanzania
  Phone: 0800 750075 (Vodacom )
 • Arusha Meneja wa Mkoa
  Arusha, Tanzania
  Phone: +255 27 2502946
 • Mkoa wa Pwani Meneja wa Mkoa
  Kibaha
  Phone: +255 23 240 2905
 • Kinondoni Meneja wa Mkoa
  Dar es salaam
  Phone: +255 22 2771846
 • Ilala Meneja wa Mkoa
  Dar es salaam
  Phone: +255 22 2185545
 • Temeke Meneja wa Mkoa
  Dar es salaam
  Phone: +255 22 2861122
 • Mwanza Meneja wa Mkoa
  Mwanza
  Phone: +255 28 2500906
 • Tanga Meneja wa Mkoa
  Phone: +255 27 2642200
 • Kilimanjaro Meneja wa Mkoa
  Moshi
  Phone: +255 27 2753268
 • Tabora Meneja wa Mkoa
  Tabora
  Phone: +255 26 2604609
 • Rukwa Meneja wa Mkoa
  Sumbawanga
  Phone: +255 25 2801089
 • Ruvuma Meneja wa Mkoa
  Songea
  Phone: +255 25 2602140
 • Shinyanga Meneja wa Mkoa
  Shinyanga
  Phone: +255 28 2762385
 • Singida Meneja wa Mkoa
  Singida
  Phone: +255 26 2502320
 • Mtwara Meneja wa Mkoa
  Mtwara
  Phone: +255 23 2333662
 • Mbeya Meneja wa Mkoa
  Mbeya
  Phone: +255 25 2502165
 • Mara Meneja wa Mkoa
  Musoma
  Phone: +255 28 2622551
 • Manyara Meneja wa Mkoa
  Babati
  Phone: +255 27 2531006
 • Lindi Meneja wa Mkoa
  Lindi
  Phone: +255 23 2202662
 • Kigoma Meneja wa Mkoa
  Kigoma
  Phone: +255 28 2802054