Mkataba wa Nane wa Huduma na Mlipakodi 
Himaya moja ya Forodha
TANCIS
Msamaha wa ushuru wa forodha kwa Magari ya watumishi wa umma