Mawasiliano Mamlaka ya Mapato Tanzania

      Makao Makuu

Msimbo wa Posta:28 Edward Sokoine Drive,11105 Mchafukoge, Ilala CBD, S.L.P 11491, Dar es salaam, Tanzania  

Kituo cha huduma kwa Wateja 

Tafadhali piga simu  kwa maswali, malalamiko na maoni. Wateja wote wa TRA wanahamasishwa

kutumia huduma hizi popote pale walipo.

Simu za Tanzania zitakuwa bure: 

      0800 750 075

      0800 780 078

Muda wa kazi Kituoni utakuwa kuanzia Saa 02:00 Asubuhi mpaka 01:00 Usiku kwa saa za Afrika Mashariki Jumatatu hadi Ijumaa isipokuwa siku za sikukuu.

Ofisi za TRA za Mkoa

Tafuta taarifa zote za mawasiliano kwa ofisi za mikoani hapa.

 • Kagera Meneja wa Mkoa
  Bukoba
  Phone: +255 28 2220390
 • Iringa Meneja wa Mkoa
  Iringa
  Phone: +255 26 270144
 • Morogoro Meneja wa Mkoa
  Morogoro
  Phone: +255 23 261 4192
 • Dodoma Meneja wa Mkoa
  Dodoma
  Phone: +255 26 232 2912