ITX 303.01.S - Taarifa ya malipo na stakabadhi ya dhamana

ITX 302.01.S - Hati/karatasi ya malipo ya kodi ya zuio yaliyokatwa kutoka riba ya benki

ITX 234.01.S - Cheti/karatasi ya malipo ya kodi ya zuio kwa ada ya huduma

ITX 216.01.S - Taarifa ya malipo kwa awamu moja

ITX 204.01.S - Tamko la mapato kutokana na kupata riba katika ardhi au majengo

ITX 200.01.S - Taarifa ya makadirio/mapitio ya makadirio ya kodi kwa awamu za malipo yatakayofanywa na mtu binafsi

 

ITX 202.01.S - Taarifa ya mapato iliyoandaliwa na au kwa niaba ya kampuni

ITX 201.01.S - Taarifa ya mapato iliyoandaliwa na au kwa niaba ya mtu binafsi

ITX 230.01.S - Kodi za zuio/Taarifa na malipo ya kodi zilizozuiwa

 

Fomu za kodi za ajira

ITX 300.01.S - Karatasi ya malipo kodi za ajira

ITX 220.01.S - Kodi ya ujuzi na maendeleo cheti cha mwajiri cha nusu mwaka

ITX 215.01.S - Kodi ya mapato ya mshahara (p.a.y.e.)Taarifa na malipo ya kodi iliyozuiliwa

ITX 219.01.S - Kodi ya ujuzi na maendeleo taarifa ya malipo ya kila mwezi

 

Fomu za Kodi ya ongezeko la thamani (VAT)

ITX 247.02.S - Maombi ya kuahirisha malipo ya kodi ya ongezeko la thamani

ITX261.02.S - Fomu ya uhakiki ya wadai wa kiasi hasi cha kodi ya ongezeko la thamani

ITX246.02.S - Maombi ya kufutiwa usajili wa Kodi ya Ongezeko la Thamani

ITX 241.01.B - Taarifa ya maelezo yahusuyo ankara za kodi za manunuzi na hati za mauzo

ITX245.02.S - Maombi ya usajili wa kodi ya ongezeko la thamani

ITX 240.01.S - Ripoti ya kodi ya ongezeko la thamani

ITX260.02.S - Maombi ya Marejesho ya Kodi iliyolipwa 

ITX262.02.S - Madai ya kurejeshewa kodi ya ongezeko la thamani iliyolipwa na wanadiplomasia

ITX264.02.S - Maelezoya marekebisho

ITX263.02.S - Maombi ya kutumia msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani uliotolewa kwa watafiti na watafutaji wa madini , gesi au mafuta

ITX266.02.S - Taarifa ya mikopo ya kodi ya malighafi (input tax credit) mwanzoni mwa sheria ya vat ya 2014

ITX 241.02.B - Taarifa ya maelezo yahusuyo ankara za kodi za manunuzi na hati za mauzo

ITX 241.01.S - Taarifa ya maelezo yahusuyo ankara za kodi za manunuzi na hati za mauzo

ITX 303.01.S - Taarifa ya malipo na stakabadhi ya dhamana


VAT 222 - Maombi ya kutumia msamaha wa vat uliotolewa kwa ubalozi katika ununuzi wa vifaa ndani ya nchi

VAT 220/223/224 - Maombi ya kutumia msamaha wa vat uliotolewa chini ya jedwali la tatu la sheria ya kodi ya ongezeko la thamani

Hati ya uhalali

 

 

Fomu nyingine za ushuru

 

ITX 255.01.S - Taarifa ya malipo ya ushuru Kwa mwezi

390.01.5 ITX Maombi ya kuongezewa muda wa kuwasilisha pingamizi

389.01.5 ITX Taarifa ya Pingamizi

 
 
ITX851.01.E - Gaming Tax Casino Operator’s Weekly Return Form
ITX852.01.E - Gaming Tax Slot Machine & National Lottery Monthly Return Form
ITX853.01.E - Gaming Tax Sms Lottery Monthly Return Form
ITX854.01.E - Sports Betting Operations - Monthly Gaming Tax Returns Form
ITX855.01.E - Sports Betting Operations Monthly Gaming Tax On Winning Returns Form
ITX856.01.E - Casino Operator’s Weekly Jackpot Return Form