KODI KATIKA MICHEZO YA KUBAHATISHA

Kodi ya michezo ya kubahatisha ni nini?

Hii ni kodi inayotozwa kwenye mapato yatokanayo na michezo ya kubahatisha. Kodi hizi ni za aina mbili;

  • Kodi ya Michezo ya Kubahatisha (Gaming Tax) - Hii ni kodi anayotozwa mwendeshaji wa mchezo wa kubahatisha kutokana na mapato yake yatokanayo na michezo ya kubahatisha.
  • Kodi ya Michezo ya Kubahatisha kwenye Zawadi (Gaming Tax on Winnings) - Hii ni kodi anayotozwa mchezaji baada ya kushinda zawadi ya mchezo wa kubahatisha.

Aina ya michezo inayotozwa kodi hii:-

  • Kasino (Casino),
  • Kasino ndogo (Mini Casino/Forty machines sites)
  • Michezo ya Kubashiri Matokeo (Sports Betting),
  • Michezo ya Machine (Slots machines/route operations),
  • Bahati Nasibu ya Taifa (National lottery)
  • Bahati nasibu ya kutumia ujumbe mfupi wa simu.(SMS lottery)

 

Viwango vya kodi vinavyotozwa na tarehe ya kulipa kodi

Kodi ya Michezo ya Kubahatisha (Gaming Tax);

Na

Aina ya Mchezo

Viwango vya kodi vinavyotozwa

Tarehe ya kulipa kodi

1

Kasino (Casino also called Land Based Casino)

18% ya Mapato Ghafi (Mauzo baada ya kutoa gharama za ushindi) (18% of Gross Gaming Revenue)

Kila wiki Kabla ya Jumatano (Weekly)

2

Kasino Mtandao (Internet Casino)

25% ya Mapato Ghafi (Mauzo baada ya kutoa gharama za ushindi) (25% of Gross Gaming Revenue)

 

Kila wiki Kabla ya Jumatano (Weekly)

3

Michezo ya Kubashiri Matokeo (Sports Betting)

25% ya Mapato Ghafi (Mauzo baada ya kutoa gharama za ushindi) (25% of Gross Gaming Revenue)

 

Kila mwezi kabla ya tarehe 7 ya mwezi unaofuata (Monthly)

4

Bahati nasibu ya kutumia ujumbe mfupi wa simu (SMS Lotteries)

25% ya Mapato Ghafi (Mauzo baada ya kutoa gharama za ushindi) (25% of Gross Gaming Revenue)

 

Kila mwezi kabla ya tarehe 7 ya mwezi unaofuata (Monthly)

5

Bahati Nasibu ya Taifa (National Lotteries)

20% ya Mapato Ghafi (Mauzo baada ya kutoa gharama za ushindi) (20% of Gross Gaming Revenue)

 

Kila mwezi kabla ya tarehe 7 ya mwezi unaofuata (Monthly)

6

Kasino ndogo (Forty Machines Sites)

25% ya Mapato Ghafi ya Michezo ya Kwenye Mashine (Mauzo baada ya kutoa gharama za ushindi) (25% of Gross Gaming Revenue)

 

Kila mwezi kabla ya tarehe 7 ya mwezi unaofuata (Monthly)

7

Michezo ya Machine (Slot Machines)

Tshs. 100,000 kwa kila mashine kwa kila mwezi. (Tshs. 100,000 per Machine per Month)

Kila mwezi kabla ya tarehe 7 ya mwezi unaofuata (Monthly)

 

Kodi ya Michezo ya Kubahatisha kwenye Zawadi (Gaming Tax on Winnings);

Na

Aina ya Mchezo

Viwango vya kodi vinavyotozwa

Tarehe ya kulipa kodi

1

Ushindi wa zawadi kwenye Kasino (Winnings in Land Based Casino)

12% ya Jumla ya zawadi aliyoshinda mchezaji (12% on the amount or value of winnings)

Kila wiki Kabla ya Jumatano (Weekly)

2

Ushindi wa zawadi kwenye Michezo mingine yote isiyo Kasino.

20% ya Jumla ya zawadi aliyoshinda mchezaji (20% on the amount or value of winnings)

Kila mwezi kabla ya tarehe 7 ya mwezi unaofuata (Monthly)

 

Lengo la kutoza kodi hii:

Lengo la kodi hii ni kuiwezesha serikali kupata mapato yatokanayo na kodi ya michezo ya kubahatisha.