Utangulizi

Kupitia Sheria ya Fedha Na. 4 ya mwaka 2017, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilifanya marekebisho kwenye Sheria ya Michezo ya Kubahatisha Sura Na. 166 kwa kuipa Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) jukumu la kukadiria, kukusanya na kuhasibu kodi kwenye michezo ya kubahatisha kuanzia tarehe 1 Julai, 2017.

Maana ya Michezo ya kubahatisha

Shughuli za michezo ya kubahatisha ni michezo inayochezwa kwa njia ya Karata, dau, kifaa cha kielekroniki, kifaa cha kiufundi au mashine za fedha, kadi ya malipo au chochote chenye uwakilishi wa thamani, bingo, gurudumu la bahati, kamari ya karata, Mashine zenye upenyo wa kupenyeza sarafu, mbio za farasi na mchezo wa kubahatisha.

Shughuli za michezo ya kubahaatisha, haijumuishi michezo inayochezwa kwa karata maeneo ya nyumbani pasipokuwa na lengo la kujipatia fedha kupitia mchezo huo. 

Aina ya michezo ya kubahatisha

Kodi katika michezo ya kubahatisha inatozwa katika aina sita za shughuli za michezo ya kubahatisha ambayo ni kasino, ubashiri kwenye michezo, bahati nasibu kwa njia ya ujumbe mfupi, bahati nasibu ya taifa, Mashine zenye upenyo wa kupenyeza sarafu, mashine zinazojulikana kwa jina la Forty site.

Bodi ya michezo ya kubahatisha inatoa leseni kwa waendesha shughuli za michezo ya kubahatisha kuendesha michezo hiyo nchini kila mwaka (kuhuishwa kila mwaka).

Namna ya kuwasilisha Ritani 

Uwasilishaji wa ritani katika michezo ya kubahatisha inategemea na aina ya mchezo.

  1. kasino : inapaswa kuwasilisha ritani kila wiki
  2. Kwa michezo mingine inapaswa kuawasilischa ritani kila mwezi

AINA YA MCHEZO

KIWANGO CHA KODI

1

Jumba la kuchezea michezo ya kubahatisha (Kasino)

15% ya mapato ghafi ya mchezo

Muhimu: Ni kiasi kilichopatikana kutoa kiasi alichopewa mshindi

 

18%  ya kiasi alichoshinda

2

Ubashiri wa michezo

25% ya Mapato Ghafi 

18% ya kiasi alichoshinda

3

Bahati nasibu kwa njia ya ujumbe mfupi (SMS)

25% ya Mapato Ghafi 

 

18% ya kiasi alichoshinda

4

Bahati nasibu ya Taifa

25% ya Mapato Ghafi 

 

18% ya kiasi alichoshinda

5

Mashine zenye upenyo wa kupenyeza sarafu

Shilingi 100,000/- kwa mashine kwa mwezi

6

Mashine zinazojulikana kwa jina la Forty Site

25% ya Mapato Ghafi 

 

Namna ya kufanya malipo katika michezo ya kubahatisha 

Mlipakodi anapaswa kujisajili kupitia mfumo wa Revenue Gateway System (RGS) ili kupata namba ya udhibiti, pia atatakiwa kuwasilisha fomu iliyosainiwa kwenye benki yake kwa ajili ya mchakato wa kufanya malipo.

 

Benki ya biashara itatumia fomu iliyosainiwa na kuwasilishwa na mlipakodi kwa ajili ya malipo kupitia akaunti ya TRA. Kiasi chini ya shilingi milioni 5 kitalipwa kwenye akaunti katika benki za biashara, na kiasi kinachozidi shilingi Milioni 5 kitalipwa kupitia mfumo wa TISS katika akaunti ya Benki Kuu.

 

Aina(item)

Msimbo wa takwimu za fedha serikalini (GFS code)

Ufupisho(abre)

Maelezo

440

1121124

GEM

Kodi kwenye michezo ya kubahatisha

440

11440107

SBS

utabiri kwenye michezo inayotozwa kwenye mauzo

440

11440108

SBW

utabiri kwenye michezo inayotozwa kwenye kiasi cha mshindi

440

11440109

SRO

Mashine yenye upenyo wa kutumbukiza sarafu

440

11440110

SMS

bahati nasibu kwa njia ya ujumbe mfupi

440

11440111

NAL

bahati nasibu ya taifa

440

11440112

GGR

Kodi kwenye mapato kutoka kwenye Casino

440

11440113

COW

Kodi kwenye ushindi kutoka kwenye Casino

440

11440114

FMS

Mashine ya michezo ya kubahatisha ijulikanayo kama Forty machine site

 

Wadau/Walipakodi wanapaswa kuzingatia mambo yafuatayo:

>Kulipa kodi inayotozwa kwenye michezo ya kubahatisha kwa kuzingatia viwango vilivyoainishwa chini ya Sheria ya Michezo ya Kubahatisha Sura Na. 166

>Kusajili biashara ili kupatiwa Namba ya Utambulisho wa Mlipakodi (TIN) kwa wale wasiokuwa na usajili

 >Kuwasilisha ritani za kodi ya michezo ya kubahatisha kwenye Ofisi ya TRA walikopatia usajili wa TIN

 >Kutumia namba za utambulisho wa malipo (“GFS Codes”) zilizoainishwa kwenye Jedwali hapo juu pindi wafanyapo malipo husika