Msamaha wa kodi utatolewa kwa mkazi aliyerejea nchini  kwa mizigo aliyoiingiza nchini kutoka nje ya nchi ndani ya siku 90  tangu tarehe ya kuingia kwake  au muda zaidi usiozidi siku 360 kutoka siku aliyoingia nchini kadiri Kamishna atakavyoruhusu.

Angalizo: Uingizaji wa bidhaa bila ushuru kwa mujibu wa sheria  hautaruhusiwa kama zitaingizwa bila kuandamana na mhusika.