Print

Taarifa kwa Umma 

 

Orodha ya bidhaa zitakazopigwa Mnada 

1. Horodha ya bidhaa zilizokaa muda mrefu - customs bonded warehouses

2. Horodha ya bidhaa zilizokaa muda mrefu - Wharf na ICDs

3. Horodha ya bidhaa zilizokaa muda mrefu - bonded warehouses

4. Bidhaa zilizokaa muda mrefu - Mapato House na TICTS